شستشوی نما

9 / 10
از 16 کاربر

مشخصات کلی

... بدون محدوديت ارتفاع

شستشوی نمای شيشه ای کار در ارتفاع با طناب(Rope Access)بدون نياز به داربست

شستشوی نمای سنگی کار در ارتفاع با طناب(Rope Access)بدون نياز به داربست

شستشوی نمای کامپوزيت کار در ارتفاع با طناب(Rope Access)بدون نياز به داربست

نورپردازی نما و نصب پرژکتور برروی نما کار در ارتفاع با طناب(Rope Access)بدون نياز به داربست

ترميم نمای ساختمان کار در ارتفاع با طناب(Rope Access)بدون نياز به داربست

 شستشو نما با دستگاه واتر جت کار در ارتفاع با طناب(Rope Access)بدون نياز به داربست

بازسازی نمای ساختمان کار در ارتفاع با طناب(Rope Access)بدون نياز به داربست

واتر سندبلاست نماهای سنگی ،آجری ،سیمانی و ... کار در ارتفاع با طناب(Rope Access)بدون نياز به داربست

نماشويي ساختمان های بلند و برج ها کار در ارتفاع با طناب(Rope Access)بدون نياز به داربست

شستشوی نمای شيشه ای با مواد نانو متريال کار در ارتفاع با طناب(Rope Access)بدون نياز به داربست

پيچ و رولپلاک سنگ نما (استحکام سازی سنگ نما) کار در ارتفاع با طناب(Rope Access)بدون نياز به داربست

رنگ آميزی نمای ساختمان کار در ارتفاع با طناب(Rope Access)بدون نياز به داربست