نماشویی

9 / 10
از 20 کاربر

مشخصات کلی

شستشوی نمای ساختمان کامپوزیت و شیشه بصورت دسترسی با طناب

نماشویی نمای سنگی و اجری با دستگاه واترجت ropeaccess

کار در ارتفاع با ابزار صخره نوردی صنعتی